Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website van Totally Body and Mind. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te tonen. Totally Body and Mind aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die niet door Totally Body and Mind.nl worden beheerd. Totally Body and Mind.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites. De links worden verschaft in goed vertrouwen. Totally Body and Mind kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites.

Informatie door andere gebruikers
Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Totally Body and Mind.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Totally Body and Mind.nl behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Gegevens opslaan en bewaren
Deze website bevat de mogelijkheid om documenten onder organisatietools op te slaan en te bewaren middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Totally Body and Mind.nl zal deze gegevens op een beveiligde server opslaan en bewaren. Mocht het toch gebeuren dat deze gegevens verloren gaan, in de openbaarheid komen of er op andere wijze schade ontstaan, dan aanvaardt Totally Body and Mind hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Totally Body and Mind.nl behoudt het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Het auteursrecht op deze website berust bij Totally Body and Mind.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Totally Body and Mind.nl Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Totally Body and Mind.nl.