Algemene voorwaarden en huisregels van Totally Body And Mind

“Tijd is kostbaar het tikt soms ongemerkt weg in het leven.
Wij willen ons inzetten voor diegene die respectvol met onze kostbare tijd om kunnen gaan.
Waardering hebben voor wat wij te bieden hebben.
Onze massage is dan ook meer dan een fysieke aanraking.”

Met dit inzicht hanteren wij een aantal regels welke onze Huisregels en Algemene Voorwaarden Vertegenwoordigen:

Kostbare tijd:

• De overeenkomst die bij wederzijds goedvinden is gemaakt, dient u na te komen.

• Mocht u onverhoopt te laat komen op de tijd die er afgesproken is, krijgt u nog de resterende tijd. De totale tijdsduur dient u ten alle tijden wel af te rekenen.

• Mocht er onverhoopt voor u iets tussen komen dan heeft u de mogelijkheid minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te verplaatsen of te wijzigen

• NO-SHOW: Wanneer u niet op de afgesproken datum en tijd komt, zullen wij u het totale bedrag belasten welke is afgesproken voor de tijdsduur van de behandeling.

U krijgt een factuur welke binnen 7 werkdagen betaald dient te worden.

INCASSO-BUREAU:

Laat u de betaling achterwege dan dragen wij dit over aan een incassobureau.
Echter brengen wij 25% extra kosten in rekening boven op het reeds verschuldigde bedrag.
Dit is excl. Incasso kosten.

• Wij garanderen ons volledig in te zetten voor u behandeling die aansluit aan u wensen en behoeften. Mochten wij dit op de dag van de afspraak niet kunnen garanderen, behouden wij het recht de afspraak te verplaatsen of te annuleren. Dit zal met een goede reden zijn, maar zonder opgave hiervan.

Huisregels:

• Moment van aanraking betekent de tijd voor jezelf; graag even de mobiel op stil of vliegtuigstand.

• Wij vragen aan u om te zorgen voor persoonlijke hygiëne.

• Tijdens de behandeling houdt u uw onderbroek/slip aan.

• Echter een EROTISCHE MASSAGE PAST NIET in onze praktijk.

Wij zullen dit niet uitvoeren in welke vorm dit ook wordt gevraagd.
Mocht u onverhoopt deze wens tijdens de massage wel hebben en hierom verzoeken dan beëindigen wij de massage direct en op een respectvolle manier en verzoeken wij u de salon te verlaten. Echter dient u de afspraak wel voor 100% te betalen.

Onze massages zijn meer dan een fysieke aanraking:

• Onze massages zijn meer dan fysieke aanraking. We passen de massage naar wens en behoefte aan. Zowel fysiek, energetisch als mentaal.

• Bij iedere behandeling gebruiken wij 5 minuten voor ons afsluit ritueel.

• Tussen de afspraken plannen wij voldoende tijd.

Zo heeft u nog even de tijd om na te genieten van u massage.
Wij gebruiken deze tijd ook om onze ruimte schoon te maken, te ventileren voor de volgende afspraak. Zodat wij zeker ook de hygiëne maatregelen volgens de RIVM na komen.
Maatregelen die betrekking hebben op het COVID-19 virus hebben wij opgenomen in het protocol welke terug te vinden is op de website

Privacy:

• Wij hanteren een geheimhoudingsplicht en privacy beleid volgens de AVG wet.